Αγγλικά » Αραβικά

Μεταφράσεις για „acclaimer“ στο λεξικό Αγγλικά » Αραβικά (Μετάβαση προς Αραβικά » Αγγλικά)

acclaimer <acclaimer; acclaimers> ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文