Αγγλικά » Αραβικά

access <an access; accesses> ΟΥΣ

access ΟΥΣ

access account ΟΥΣ INFOR

access code ΟΥΣ INFOR

access control ΟΥΣ INFOR

access cover IND

access key ΟΥΣ INFOR

access level INFOR

access level ΟΥΣ INFOR

access management INFOR

access mask ΟΥΣ INFOR

access memory INFOR

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文