Ταυτότητα

  Νομικό σημείωμα

 

PONS GmbH
Stoeckachstrasse 11
70190 Stuttgart
Deutschland (Γερμανία)

Tel. +49 (0) 711 89 462 - 100


E-Mail: info@pons.com


www.pons.com

Διευθύντρια: Gabriele Schmidt
Εκδότης: Dr. h. c. Michael Klett

Δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου: Stuttgart
Αριθμός μητρώου: HRB 15676
Αριθμός φορολογικού μητρώου (USt-IdNr.) κατά § 27 a του γερμανικού νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών (USt-Gesetz): DE 158 239 610
Αριθμός κυκλοφορίας / αριθμός πιστωτή: 12893
Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σχετικά με τη γερμανική νομοθεσία § 55 RStV: Gabriele Schmidt

Άρθρα τα οποία φέρουν το όνομα του συντάκτη τους δεν αντανακλούν καταναγκαστικά τις απόψεις του εκδότη ή της σύνταξης. Ούτε ο εκδότης ούτε η σύνταξη δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ορθότητα σχετικών ισχυρισμών, δηλώσεων, στοιχείων κτλ.

Τεχνολογία:

                   Arkency

Σχεδιασμός:

                   Dorian Denes

Ισπανογαλλικό λεξικό:

Κινέζικα Λεξικά:

Αραβικογερμανικό λεξικό, αραβικοαγγλικό λεξικό:

  • © arabdict, Oldenburg, 2016. http://www.arabdict.com

Επινόηση Ασκήσεις λεξιλογίου:

                   Margit Locher


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Unknown