Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
10.01.2014 15:38:34

Zum Geleite

 
από Bout_de_chou
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: 10.01.2014 15:34:46
Bonjour. Cette expression a été mise en titre d'un article que je suis en train de traduire. Dans cet article il est fait un dernier hommage à un habitant du coin qui déménage. Que signifie-t-elle ?

Merci pour votre aide.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback