Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
02.08.2012 18:08:25

welche Übersetzungsvariante ist richtig?

 
από erdnuss687
Hallo.
Folgender (englischer) Satz soll ins französische übersetzt werden:
<I'm one of gaga's little monsters.>
Welche Variante ist richtig?
a) Je suis l'un des petits monstres gaga.
b) Je suis l'un des petits monstres de gaga.
oder doch ganz anders?
 
05.08.2012 18:56:17

Re: welche Übersetzungsvariante ist richtig?

 
από Friedericus
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 229
Εγγραφή: 23.01.2012 19:59:54
die 2.Variante ist richtig
Gruß
Friedericus
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback