Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
13.04.2012 12:32:13

unter sich gehendes Gebiet

 
από Eckart Langer
Unterhalb des Aequators, beispielsweise bei Kugeln Ellipsoiden raeumlichen Koerpern etc. gibt es ein sogenanntes “unter sich gehendes Gebiet”. Alles, was unterhalb der groessten Circumferenz liegt ist: Unter ......... Gebiet. Der Bereich, welcher Unterschnitte aufweist.

Hat jemand Vorschlaege? Vielen Dank!
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback