Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
20.05.2012 09:48:11

Nitroverdünnung

 
από chrschb
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 20.05.2012 09:41:31
Die Übersetzung von "Nitroverdünnung" vom deutschen ins englische wird von Pons angeboten - nicht aber ins französische. Dilution steht nur für Verdünnung. Wer kann hier die Referenz anbieten ?
 
20.05.2012 11:17:48

Re: Nitroverdünnung

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
ich denke , dasses sich um "diluant Nitro" handelt. Bonne journée!
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback