Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
08.04.2012 17:24:57

Massenermittlung

 
από kerstin.wittepetit@wanadoo.fr
Ich suche die französische Übersetzung von
- Massenermittlungen
- Erstellung von Bauübersichten


Herzlichen Dank im Voraus für eine Antwort!
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback