Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
06.09.2012 11:24:17

Kalmus

 
από Meunier
Kalmus
 
07.09.2012 17:36:09

Re: Kalmus

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
Das ist eine Pflanze,eine Art Schilf.Kalmus stammt aus dem Latein:acorus calamus .Das heißt : acore calame ou acore aromatique. bonne soirée!
 
07.09.2012 17:40:12

Re: Kalmus

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
Es kann auch ein Schilfrohr sein,um zu schreiben. http://fr.wikipedia.org/wiki/Calame Bonne soirée!
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback