Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
23.07.2012 22:42:03

Jahrgänger

 
από Dimmler
franzöische Übersetzung für
"Jahrgänger" (gemeint ist ein Kamerad des gleichen Geburtsjahres)
 
24.07.2012 09:30:21

Re: Jahrgänger

 
από Franz
Jahrgänger, m: un exact contemporain de qn;un camarade de la même classe MIL; un camarade de la même année (que lui).
MfG
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback