Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
16.10.2012 15:57:11

Gehobenwerden

 
από fraupoz
Hallo,
ich suche eine französische Entsprechung für das Wort "Gehobenwerden", als das Nomen des substantivierten Verbs? "Dieses Gehobenwerden in Regionen..."
Danke für Anregungen
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback