Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.07.2012 19:30:31

Frühbarock

 
από Mulhe
Comment appelle-t-on la période du baroque en musique avant Bach etc ? En allemand, l'époque de Heinrich Schütz s'appelle "Früh-Barock".
Y a-t-il une expression équivalente en français ?
Baroque précoce ?
 
15.07.2012 19:59:11

Re: Frühbarock

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
on trouve deux termes en Français : le baroque précoce ou le baroque primitif. Bonsoir!
 
16.07.2012 09:59:28

Re: Frühbarock

 
από Franz
Früh-Barock > l'aube du baroque.
MfG
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback