Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
27.03.2012 16:02:44

Bemessungswert

 
από Επισκέπτης
Hallo!
Ich suche nach einer adäquaten Übersetzung für das Wort "Bemessungswert" (Festlegung von Bemessungswerten für die Wärmeleitfähigkeit).
Den Begriff habe ich leider auch nicht im Deutschen Wikipedia gefunden, und in keinem anderen Wörterbuch. Dennoch wird dieser Begriff in den deutschen Normen häufig benutzt.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke im Voraus
 
03.04.2012 23:19:38

Re: Bemessungswert

 
από interpres
Hallo
valeur de calcul <> Bemessungswert
http://www.scribd.com/doc/21439848/260-f (page 15, 4. Viertel) (innerhalb der Schweiz jedenfalls gültige Terminologie)
Herzlich, interpres
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback