Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
29.04.2012 13:59:46

"regard cliché"

 
από Επισκέπτης
qu'est-ce que c'est qu'un regard cliché?
 
29.04.2012 18:47:33

Re: "regard cliché"

 
από Friedericus
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 229
Εγγραφή: 23.01.2012 19:59:54
ohne näheren Kontext nur sehr schwer od. gar nicht beantwortbar.
wörtlich: ein Klischeblick, ein klischeehafter Blick
Gruß
Friedericus
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback