Δε βρέθηκαν μεταφράσεις στο λεξικό PONS.

 Προβολή των αποτελεσμάτων στο λεξικό τεχνικής ορολογίας του αυτοκινήτου Wyhlidal

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: brain dead, brain death, brainless, brainiac, brainpan, brain drain, brainchild, brain wave, brain scan, brain cell και Braindrain

Παραδείγματα από το διαδίκτυο (μη ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Milan und ich haben übrigens vor kurzem schon jeweils eine Kleinigkeit für aaahh-records.net gemacht.

Wir sind deren Remixaufruf für Entertainment for the Braindead gefolgt und haben zwei schöne Mixe angefertigt.

neomuzic.de

Milan and me have done a small thing for aaahh-records already.

We followed their remix-request for Entertainment for the Braindead.

neomuzic.de

Παραδείγματα από το διαδίκτυο (μη ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Milan and me have done a small thing for aaahh-records already.

We followed their remix-request for Entertainment for the Braindead.

neomuzic.de

Milan und ich haben übrigens vor kurzem schon jeweils eine Kleinigkeit für aaahh-records.net gemacht.

Wir sind deren Remixaufruf für Entertainment for the Braindead gefolgt und haben zwei schöne Mixe angefertigt.

neomuzic.de


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文