Μεταφράσεις για „choroba“ στο λεξικό Πολωνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Πολωνικά)

Ιδιώματα:

na choroby sposoby przysł
na choroby sposoby przysł

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα ή ρωτήστε στο φόρουμ.

powered by

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文