Μεταφράσεις για „saturnalia "powered by oxwall" .“ στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

3. by (at latest time):

5. by (using):

9. by (in measurement):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

  Μετάφραση κειμένου Αγγλικά Γαλλικά

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback