Μεταφράσεις για saturnalia "powered by oxwall" . στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

5. by (using):

9. by (in measurement):

4 metres by 6

Λείπει κάποιο λήμμα, ιδιωματική έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα ή ρωτήστε στο φόρουμ.


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文