Μεταφράσεις για „saturnalia "powered by oxwall" .“ στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

3. by (at latest time):

5. by (using):

9. by (in measurement):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα ή ρωτήστε στο φόρουμ.

powered by

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文